Sekcja 

Dla rodziców

Dokumenty szkolne

Zarządzenia dyrektora

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno–wychowawczych 1 września 2022 r.


2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.


3. Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2023 r.


4. Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.


5. Egzamin ósmoklasisty 23 – 25 maja 2023 r. 


6. Zakończenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych w szkołach –
23 czerwca 2023 r.


7. Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.


Dni wolne od zajęć dydaktycznych w kalendarzu
roku szkolnego 2022/2023

14 października 2022 r.

31 października 2022 r.

2 maja 2023 r.

4 maja 2023 r.

5 maja 2023 r.

23 – 25 maja 2023 r. Egzamin Ósmoklasisty

9 czerwca 2023 r. 

 

Classmates Friends Bag School Education

Ubezpieczenie

Pliki do pobrania

Wszelkich inforamcji na temat oferty ochrony ubezpieczeniowej udziela

Agent ubezpieczeniowy -Adam Rejnów
e-mail: ubezpieczenia@erapol.pl
telefon: 669 775 241

Zachęcamy do kontaktu.

Adam

Wszelkich inforamcji na temat oferty ochrony ubezpieczeniowej udziela

Agent ubezpieczeniowy -Magdalena Rejnów
e-mail: ubezpieczenia@erapol.pl
telefon: 669 775 241

Zachęcamy do kontaktu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia grupowego dla uczniów naszej szkoły. 

KORZYŚCI DLA DZIECI, UCZNIÓW,
  1. Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji (365 dni w roku, przez 24 godz. na dobę) na całym świecie.
  2. Indywidualne korepetycje dla uczniów, którzy w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie mogą uczęszczać na zajęcia lekcyjne oraz niezbędna pomoc medyczna: wizytę lekarza, pielęgniarki, organizacja wizyty u specjalisty, dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji oraz transport medyczny i infolinia medyczna, za pośrednictwem której istnieje możliwość rozmowy z lekarzem – w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ASSISTANCE EDU PLUS
  3. Uproszczona, nieuciążliwa procedura wypłaty  świadczeń.

Prezydium rady rodziców szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022

Rada rodziców

Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców w kwocie: 100,00 zł na rok od rodziny można wpłacać na konto

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej:

68 8351 0003 0038 6869 2000 0030

Zapraszamy do kontaktu

Dyrektor

mgr Hanna Garbowska

Tel: (58) 676 01 08

e-mail : sekretariat@zspkoleczkowo.pl