Smaczna

Stołówka

Stołówka szkolna

Przerwa obiadowa: 11.30 – 11.50.

Od 2 listopada 2023 r. roku stołówkę prowadzi firma JAPAJA Patrycja Grzesiak.

Koszt obiadu wynosi 7,00 zł.