Smaczna

Stołówka

Stołówka szkolna

Przerwa obiadowa: 11.30 – 11.50.

Od 1 września 2021 r. roku stołówkę prowadzi firma cateringowa Gastrohouse Marcin Chodubski. 

Koszt obiadu 7,00 zł.