Smaczna

Stołówka

Stołówka szkolna

Przerwa obiadowa: 11.30 – 11.50.
Od 1 września 2021 r. roku stołówkę prowadzi firma cateringowa Gastrohouse Marcin Chodubski. Koszt obiadu 6,50 zł.