Sekcja 

Dla rodziców

Dokumenty szkolne

Zarządzenia dyrektora

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024
  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
  3. Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
  4. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
  5. Egzamin ósmoklasisty 14 – 16 maja 2024 r.
  6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach – 21 czerwca 2024 r.
  7. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w kalendarzu
roku szkolnego 2023/2024

2 listopada 2023 r.

3 listopada 2023 r.

2 maja 2024 r.

14 – 16 maja 2024 r. Egzamin Ósmoklasisty

17 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.

Classmates Friends Bag School Education

Ubezpieczenie

Pliki do pobrania

Wszelkich inforamcji na temat oferty ochrony ubezpieczeniowej udziela

Agent ubezpieczeniowy – Roman Dargacz
e-mail: rdargacz@bezpieczny.pl
telefon: 602 138 800

Zachęcamy do kontaktu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia grupowego dla uczniów naszej szkoły. 

KORZYŚCI DLA DZIECI, UCZNIÓW,
  1. Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji (365 dni w roku, przez 24 godz. na dobę) na całym świecie.
  2. Indywidualne korepetycje dla uczniów, którzy w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie mogą uczęszczać na zajęcia lekcyjne oraz niezbędna pomoc medyczna: wizytę lekarza, pielęgniarki, organizacja wizyty u specjalisty, dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji oraz transport medyczny i infolinia medyczna, za pośrednictwem której istnieje możliwość rozmowy z lekarzem – w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ASSISTANCE EDU PLUS
  3. Uproszczona, nieuciążliwa procedura wypłaty  świadczeń.

Prezydium rady rodziców szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

Rada rodziców

Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców w kwocie: 100,00 zł na rok od rodziny można wpłacać na konto

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej:

68 8351 0003 0038 6869 2000 0030

Zapraszamy do kontaktu

DyrektorWICEDYREKTOR

mgr Hanna Garbowska

Dyrektor

gabinet parter, obok sekretariatu

adres mailowy: dyrektor@zspkoleczkowo.pl

 

 

 

 

 

 

mgr Joanna Kudlicka

Wicedyrektor

gabinet parter, obok sekretariatu

adres mailowy: joannakudlicka@zspkoleczkowo.pl

 

tel. 58 676 0108

 

Prosimy telefonicznie umawiać się na spotkania.