Sekcja 

Dla rodziców

Dokumenty przedszkolne

Zarządzenia Dyrektora

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4 września 2023 r. 

2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.

3. Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

5. Egzamin ósmoklasisty 14 – 16 maja 2024 r

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach – 21 czerwca 2024 r. 

7. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Classmates Friends Bag School Education

Ubezpieczenie

Pliki do pobrania

Wszelkich informacji na temat oferty ochrony ubezpieczeniowej udziela Agent ubezpieczeniowy – Roman Dargacz
e-mail: rdargacz@bezpieczny.pl
telefon: 602 138 800
Zachęcamy do kontaktu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia grupowego dla uczniów naszej szkoły. 

KORZYŚCI DLA DZIECI, UCZNIÓW,

  1. Ochrona ubezpieczeniowa w ciągu całego roku szkolnego i wakacji (365 dni w roku, przez 24 godz. na dobę) na całym świecie.

  2. Indywidualne korepetycje dla uczniów, którzy w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie mogą uczęszczać na zajęcia lekcyjne oraz niezbędna pomoc medyczna: wizytę lekarza, pielęgniarki, organizacja wizyty u specjalisty, dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji oraz transport medyczny i infolinia medyczna, za pośrednictwem której istnieje możliwość rozmowy z lekarzem – w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ASSISTANCE EDU PLUS

  3. Uproszczona, nieuciążliwa procedura wypłaty  świadczeń.

Rada rodzicow przedszkola samorzadowego 2023/2024

Rada rodziców

Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców w kwocie:
25,00 zł miesięcznie można wpłacać na konto

Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego:

26 8351 0003 0038 6869 2000 0010

Zapraszamy do kontaktu

Dyrektor


WICEDYREKTORmgr Hanna Garbowska

Dyrektor

gabinet parter, obok sekretariatu

adres mailowy: dyrektor@zspkoleczkowo.pl

 

 

 

 

mgr Joanna Kudlicka

Wicedyrektor

gabinet parter, obok sekretariatu

adres mailowy: joannakudlicka@zspkoleczkowo.pl

 

tel. 58 676 0108

 

Prosimy telefonicznie umawiać się na spotkania.