INNOWACJE, Programy i projekty

Koordynator: Renata Sikorska
                         Lucyna Hebel – Wiśniewska

Grupa Żabek 🐸 zrealizowała w roku szkolnym 2023/24 projekt edukacyjny
pt. „BLIŻEJ PIESKA”. W ramach projektu zorganizowaliśmy w lutym zbiórkę dla pobliskiego schroniska ANIMALS
w Bojanie. Ponadto w kwietniu gościliśmy psa PIORUNA🐕 i panią Agnieszkę, która przeprowadziła zajęcia z dogoterapii, dzieci również miały okazję bliżej poznać świat czworonogów.

Od dawna wiadomo, że zwierzęta mają pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Dowiedziono, że samo przebywanie z nimi wpływa pozytywnie na naszą psychikę i układ odpornościowy. Kontakt ze zwierzęciem działa motywująco, dyscyplinująco i uspokajająco. Dzieci nie tylko uczą się kontaktować ze zwierzęciem, ale przełamują lęki, nabierają pewności siebie, stają się bardziej otwarte.

Podczas spotkania dzieci uczestniczyły w pogadance na temat bezpiecznego kontaktu z psem oraz ćwiczeniami aktywizującymi. Poznały zasady właściwego zachowania wobec zwierząt, jak również dowiedziały się o potrzebnych akcesoriach do pielęgnacji psów. Nie zabrakło także pokazów umiejętności naszego gościa – PIORUNA🦮. Dzieci miały możliwość bezpiecznego nakarmienia psa, przywitanie się z nim oraz delikatnego pogłaskania. Dodatkowo w ramach projektu Żabki stworzyły KODEKS WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA – PRZYJACIELA PSA, który wspólnie przypieczętowali. Natomiast podczas zajęć dydaktycznych dzieci rozwijały umiejętności matematyczne, orientację przestrzenną oraz uczestniczyły w zabawach integracyjnych. Na zakończenie projektu dzieci wykonały pracę plastyczną – MÓJ ULUBIONY PUPIL.

Za udział w projekcie edukacyjnym Żabki otrzymały certyfikat ❤🐶😊.

Oplus_0

Koordynator:  Lucyna Hebel – Wiśniewska
                           Renata Sikorska

W  ramach projektu edukacyjnego  UNICEF  w naszym przedszkolu 20 listopada zorganizowaliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Cel projektu:

 • przekazanie wiedzy oraz kształtowanie świadomości uczniów na temat znaczenia praw dziecka;
 • przybliżenie zagadnień dotyczących praw dziecka społeczności przedszkolnej;
 • włączenie placówki w uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konwencji
  o prawach dziecka;

20.XI to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Tak, więc był to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana była na dzieci
i ich prawa. Dzieci w tym dniu przyszły ubrane na niebiesko, jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi
na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. We wszystkich grupach zostały przeprowadzone zajęcia o prawach dziecka z wykorzystaniem ciekawych materiałów edukacyjnych oraz odbyły się rozmowy
na temat praw dzieci. Została wyświetlona prezentacja, pt. „Prawa dziecka – Twoje prawa”. Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw.

 

Koordynator:  Lucyna Hebel – Wiśniewska
                           Renata Sikorska


W roku szkolnym 2023/24 grupa Żabek zrealizowała projekt

„Przyjaciel (nie)potrzebnej Książki”  wzbogacony elementami  programu „Cała Polska czyta dzieciom”.

Celem projektu było :

 • Zachęcanie dorosłych i dzieci do dzielenia się książkami, które nie są już im potrzebne z dziećmi, które mogą z nich czerpać radość i wiedzę.
 • Promowanie czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Aktywizacja intelektualna i emocjonalna dzieci poprzez regularny kontakt z książką.
 • Wzbudzanie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie wyobraźni i ekspresji dziecięcej.
 • Integracja społeczności przedszkolnej poprzez wspólne czytanie i dzielenie się książkami.

Regularny kontakt z książką aktywizuje rozwój dziecka w sferze intelektualnej i emocjonalnej na wielu poziomach. Dzieci, które regularnie czytają lub słuchają czytanych im książek, zyskują lepsze zdolności językowe, co przekłada się na łatwiejsze przyswajanie wiedzy i rozwój umiejętności komunikacyjnych. Wzbogacenie słownictwa poprzez czytanie bądź słuchanie wpływa pozytywnie na zdolność do wyrażania myśli, co jest kluczowe w dalszym procesie edukacyjnym. Czytanie książek pobudza wyobraźnię i rozwija kreatywność, co jest fundamentem dla twórczego myślenia. Dzieci wciągnięte w świat literatury uczą się myśleć abstrakcyjnie i snuć własne historie, co wzmacnia ich zdolności do rozwiązywania problemów oraz innowacyjnego myślenia. Książki również uczą dzieci empatii i rozwijają ich wrażliwość na piękno i sztukę. Poprze identyfikację z bohaterami bajek
i przeżywanie ich emocji, dzieci uczą się rozumieć i odczuwać uczucia innych ludzi.

Działania w ramach projektu:

 • Zorganizowano w październiku zbiórkę (nie)potrzebnej książki. Organizator projektu przekazuje księgozbiory osobom ze środowiska wychowania przedszkolnego w całej Polsce.
 • Cykliczne czytanie bajek i opowiadań poprzez zaproszonych gości. W czytaniu uczestniczyli rodzice oraz koledzy i koleżanki ze szkoły.
 • Zorganizowano w maju wycieczkę do Biblioteki Publicznej w Bojanie. Podczas wizyty
  w bibliotece, przedszkolaki miały okazję obejrzeć pokaźny księgozbiór, specjalnie dostosowany do ich potrzeb, oraz zapoznały się ze sposobem wypożyczania książek. Dowiedziały się od Pań bibliotekarek jaka jest różnica między biblioteką a księgarnią, jak należy się zachowywać w bibliotece i jak chronić książki przed zniszczeniem. Jedna z Pań również przeczytała nam dwie bajki oraz porozmawiała z dziećmi na temat wysłuchanego tekstu.

Koordynator: Renata Sikorska
                         Lucyna Hebel – Wiśniewska  
                         

 

Najmłodsza grupa przedszkolna „Żabki” , w tym roku po raz pierwszy wzięła udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym organizowanym przez sieć sklepów Rossmann.

Celem programu „Czyściochowa Akademia” było kształtowanie dobrych nawyków higienicznych dzięki różnym materiałom i formom aktywności dostosowanym do wieku dzieci. W maju wzięliśmy udział w konkursie „Czary na placu zabaw”, którego celem było wykonanie wspólnie z dziećmi oryginalnej, pomysłowej, a jednocześnie przypominającej jednego z bohaterów tej akcji, pracy przestrzennej na placu zabaw. Na wyniki czekaliśmy pełni nadziei i udało się. Wygraliśmy główną nagrodę – puzzle z bohaterami Czyściochowa, które wręczyliśmy uroczyście każdemu dziecku na zakończenie roku przedszkolnego. 

                        INNOWACJA PEDAGOGICZNA  „PIĘĆ ZMYSŁÓW MAM”

Autorzy innowacji: Beata Lejkowska, Ewa Markowska

 • Innowacja prowadzona będzie w przedszkolu ZSP w Koleczkowie w grupie „Sówek”.
 • Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach czasu przeznaczonego na swobodną zabawę oraz w trakcie zorganizowanych zajęć dydaktycznych raz w miesiącu.
 • Czas trwania 03.10.2022r. – 31.05.2023r.

Innowacja powstała z myślą o optymalnym rozwoju całego organizmu dzieci 3,4 – letnich rozpoczynających swoją edukację w przedszkolu. Tematyka zajęć będzie związana
z wybranymi zmysłami: wzroku, węchu, smaku, słuchu, dotyku.

CELEM GŁÓWNYM  jest kreatywne i innowacyjne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami. 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • lepszy rozwój psychoruchowy dzieci
 • poprawa koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi
 • poprawa zdolności koncentracji, skupienia uwagi na jednej czynności przez dłuższy czas
 • zmniejszenie lub wyeliminowanie negatywnych reakcji na bodźce sensoryczne
 • lepsza integracja i porządkowanie bodźców płynących ze świata zewnętrznego
 • zapoznanie z właściwościami przedmiotów poprzez angażowanie spostrzeżeń

zmysłowych

 • kontrola panowania nad własnym ciałem
 • rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci oraz wyzwalanie pomysłowości
 • doskonalenie sprawności manualnej i rozwoju spostrzegawczo-ruchowego
 • zachęcanie do wnioskowania, dokonywania analizy i syntezy wiedzy
 • stwarzanie możliwości aktywnego działania

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

W wyniku realizacji innowacji pedagogicznej spodziewamy się, że dziecko:

 • ma prawidłowe nawyki ruchowe,
 • właściwie porusza się w przestrzeni,
 • zmniejszy lęk przed poruszaniem się w przestrzeni,
 • lepiej wykonuje czynności samoobsługowe,
 • uzyska lepszą kontrolę nad własnymi ruchami,
 • większą precyzję i celowość ruchów,
 • zwiększy samodzielną aktywność i koordynację ruchową,
 • potrafi wydłużyć koncentrację uwagi nad zadaniem,
 • rozróżnia i rozumie bodźce sensoryczne,
 • czerpie radość z własnej aktywności,
 • potrafi właściwie się zachować, adekwatnie do sytuacji,
 • nawiązuje właściwe relacje społeczne.

REALIZACJA:

Maj

,,Ścieżka sensoryczna” to sposób na zaznajamianie dzieci z określonymi produktami, strukturami i wielkościami, a także pomysł na dobrą zabawę i ciekawe spędzanie czasu z dziećmi.

 

Kwiecień

Nasz kosmos na Ziemi!

W marcu Sówki zabrały się za prace ogrodnicze. Wspólnie posadziły szczypiorek, w celu obserwacji jego wzrostu. Wykonały także ozdobne doniczki. Dzięki odpowiednim warunkom oraz podlewaniu przez dzieci roślinek wyrosły nam piękne szczypiorki, które dzieci zabrały do domu. 

W lutym Sówki wykonały grzechotki sensoryczne. Ale była przy tym zabawa!

W styczniu Sówki doskonaliły umiejętności manualne, uważnie odmierzały składniki i wałkowały pyszna ciasteczka dla swoich babć i dziadków.

W grudniu dzieci z grupy Sówki doskonaliły umiejętności manualne podczas zajęć z masą solną.

W listopadzie Sówki odkrywały i poznawały świat matematyki🔺️🟢🟦Dzieci poznały kolory i kształty, poprzez: dotyk, węch, wzrok i smak.

Dnia 31 października w ramach innowacji pedagogicznej PIĘĆ ZMYSŁÓW MAM odbyły się zajęcia sensoryczne pobudzające  zmysły. Tego dnia w roli głównej wystąpiła dynia- Muffinki Dyniowe😀 Podczas zajęć dzieci rozpoznawały i nazywały przygotowane produkty do wykonania muffinek. Sówki miały możliwość poznania kolorów, zapachów. Z wielką chęcią smakowały dyni. Na II śniadanko  wspólnie zjedliśmy przygotowane muffinki. Przedszkolaki nie zostawiły nawet okruszka… Tego dnia było  pomarańczowo, kreatywnie i wielozmyslowo.

W  bieżącym roku szkolnym Grupa Motylków bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym pt . ”Kreatywne Prace Plastyczne”. Projekt ma na celu przede wszystkim zaspakajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne. W ramach projektu grupa Motylków będzie realizować 9 zadań, wybranych przez nauczyciela spośród wielu zaproponowanych przez organizatora. Działania projektowe to okazja do rozwijania wyobraźni, tworzenia prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnorodnych technik plastycznych oraz kształtowania postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny, przy jednoczesnym wspieraniu motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz integracji sensorycznej. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i kierunkiem polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23.

Koordynatorem projektu jest pani Anita Malek.

Motylki zrealizowały już pierwsze zadanie projektowe pt. „Kółka i Kropki”. Zadanie polegało na rozweseleniu czarnej kropki, obrysowując ją pastelami w kilku kolorach, po czym trzeba było zamalować kartkę akwarelą

Drugie zadanie projektowe zaliczone. Zadanie polegało na „wydrukowaniu” papieru kolorowego przy uzyciu farb i foli bąbelkowej. Po zapoznaniu się z materiałem Motylki przystąpiły do pracy.

W zadaniu trzecim dzieci miały za zadanie stworzyć frotaż z liści:

Zadanie czwarte polegało na malowaniu nićmi po kartce. Czyli były to kolejne zadania z serii: tworzenie kolorowego papieru różnorodnymi technikami. Wbrew pozorom zadania wcale nie były łatwe, ale sprawiły dzieciom mnóstwo frajdy, a efekty były dla dzieci zaskakujące oraz jak widać całkiem ciekawe…

„Zimowe drzewo” – praca plastyczna, która świetnie wkomponowała się w tematykę zajęć zimowych, a jednocześnie była realizacją naszego kolejnego, już piątego, zadania projektowego:

„Malowanie miętego papieru” ZABAWA sensoryczna i arteterapia w jednym. Oto nasze szóste zadanie projektowe:

Praca projektowa pt. „Przebiśniegi”. Najpierw stworzyliśmy tło, czyli papier stemplowany papierem zmiętym w kulkę i maczanym w farbie, potem przykleiliśmy trochę papieru w odpowiednich kształtach i tak powstały nasze wiosenne kwiatki🌱🌼☀️

Nasze dwie ostatnie prace projektowe. Praca pt. Tulipany” polegała na malowaniu palcami na uprzednio pomalowanej kartce klejem. Wykonana została indywidualnie przez Amelię. Druga praca to „Malowanie na soli”. Wykonał ją Rysio. Podczas tej zabawy dziecko ma okazję obserwować wędrówkę farby, którą zakrapia się na wyznaczone przez siebie linie soli. Podczas obu tych zabaw dzieci ćwiczyły koordynację wzrokowo ruchową oraz precyzyjne ruchy dłoni i palców

Mamy to!!! Z powodzeniem zakończyliśmy międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne Prace Plastyczne” uzyskując tym samym CERTYFIKAT. Była to dla nas fantastyczna i twórcza przygoda

 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.  Nasze przedszkole po raz kolejny bierze w nim udział.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 6,5 miliona dzieci. W tym roku po raz 13. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

koordynator – Grażyna Kiedrowska

Rok 2022/2023

Biedronki na zajęciach własnoręcznie przygotowały pyszną, witaminową sałatkę. Przyniosły z domów różne świeże owoce. Były jabłka, gruszki, banany, mandarynki, kiwi, Wszyscy mieli soczyste minki na widok tak smakowitych owoców i każdy ochoczo zabrał się do pracy. Dokładnie umyliśmy ręce. Każdy kroiła na przyniesionej z domu deseczce Dzieci samodzielnie kroiły i wymieszały sałatkę owocową przestrzegając zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się nożem.

Własnoręcznie zrobiona sałatka wyśmienicie dzieciom smakowała. 

Sówki uczą się jak troszczyć się o środowisko naturalne, wprowadzają pierwsze ekologiczne zachowania  zdrowo się odżywiają. Tego wszystkiego dowiadują się od ,,Kubusia”.