Program owoce i warzywa dla Dzieci klas 4 – 5

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 22 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 2332).

Zgodnie z treścią tego Rozporządzenia, w trakcie nauki zdalnej porcje owoców, warzyw, mleka i przetworów mlecznych mogą być przekazywane rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci klas 4 – 5 uczestniczących w Programie dla szkół, celem udostępnienia ich dzieciom, pod warunkiem złożenia przez rodzica lub opiekuna prawnego do Dyrektora szkoły stosownego oświadczenia (druk tego oświadczenia poniżej).

W związku z powyższym prosimy o informację zwrotną, czy Państwo będą chcieli skorzystać z tej możliwości.

Informację taką prosimy przekazać drogą telefoniczną do sekretariatu szkoły: 58 676 01 08 do dnia 19 lutego 2021 r.

Zalacznik_XII_-__Oswiadczenie_rodzica_opiekuna_prawnego_DWK

Udostępnij

Udostępnij na Facebook