Zarządzenie Nr 27/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Koleczkowie z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie: organizacji zdalnego nauczania w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Udostępnij

Udostępnij na Facebook