Wojewódzki Konkurs pt. „Józef Rufin Wybicki i jego epoka”

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie mamy zaszczyt zaprosić Państwa Uczniów do udziału w Wojewódzkim Konkursie pt. „Józef Rufin Wybicki i jego epoka” z okazji dwusetnej rocznicy śmierci twórcy hymnu narodowego. Konkurs ma na celu przybliżenie uczniom postaci twórcy hymnu narodowego, jego życia i działalności, wzbudzenie zainteresowania dziejami i kulturą kraju, rozwijanie świadomości patriotycznej. Konkurs odbywa się w 2 etapach dla trzyosobowych grup z klas siódmych. Etap I składa się z testu wiedzy  oraz przygotowania mapy związanej z życiem J. Wybickiego. Etap finałowy połączony będzie z sympozjum, w czasie którego jury wyłoni laureatów.

Dokładne informacje – regulamin oraz karty zgłoszeniowe znajdziecie Państwo w załączniku oraz na stronie naszej szkoły – https://liblink.pl/AgetsIrTyJ.

Czekamy na Państwa zgłoszenia.

Z wyrazami szacunku organizatorzy!

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu

Rormularz zgłoszeniowy

Rormularz ind. zgody

 

Udostępnij

Udostępnij na Facebook