SZTANDAR SZKOŁY

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty na sztandar szkoły!

Dzięki Państwa hojności i zaangażowaniu udało się zebrać kwotę 6 tys. zł.

Już w najbliższy czwartek tj. 29 lutego br. odbędą się uroczystości:

80 rocznicy walk Partyzantów Zgrupowania
„Gryf Pomorski” z Koleczkowa i Bojana nad Sleżą i 60 rocznicy nadania imienia Szkole Podstawowej im. Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie zgodnie z poniższym harmonogramem:

I część

8.00 Msza Święta w kościele pw. Świętego Szymona z Lipnicy w Koleczkowie
8:30 KOLECZKOWO Oddanie hołdu przez zaproszone Delegacje oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Kaszubskich przy pomniku Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie

9:00 BOJANO Odsłonięcie i poświęcenie pomnika upamiętniającego 80 rocznicę wydarzeń bitwy nad Sleżą przy budynku zabytkowej Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanie

9:30 KIELNO Złożenie kwiatów na zbiorowym grobie Partyzantów Zgrupowania Gryf Pomorski poległych w walce z faszyzmem niemieckim w dniu 29.02.1944 r. pod Koleczkowem.

10:00 SZEMUD Centrum Samorządowe (ok 9.30 przejazd uczniów klas 1 – 8, powrót ok 11.30 – 12.00, pozostałe lekcje odbędą się zgodnie z planem):
• Przekazanie nowego Sztandaru Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie
• Uroczysty apel przygotowany przez nauczycieli i uczniów SP Koleczkowo
• Promocja książki Bolesława Borka „Nad Sleżą. Zarys walk Kaszubów lesockich.” wznowienie wydania publikacji z 1978 r.

II część
17:00 SZEMUD Centrum Samorządowe:
• Promocja książki Bolesława Borka „Nad Sleżą. Zarys walk Kaszubów lesockich” wznowienie wydania publikacji z 1978 r.
• … Żebё wrócył ten czas … Koncert dla Tadeusza.
Występ Kaszubskiego Zespołu Regionalnego „Koleczkowianie” – podziękowania odchodzącemu kierownikowi zespołu Tadeuszowi Dargaczowi
• Tort okolicznościowy

W imieniu wszystkich Organizatorów zapraszamy!

 

Udostępnij

Udostępnij na Facebook