Program owoce i warzywa dla dzieci klas 1 – 3

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 22 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz. U. z 2020 r., poz. 2332).

Zgodnie z treścią tego Rozporządzenia, w trakcie nauki zdalnej porcje owoców, warzyw, mleka i przetworów mlecznych mogą być przekazywane rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci klas 1 – 3 uczestniczących w Programie dla szkół, celem udostępnienia ich dzieciom, pod warunkiem złożenia przez rodzica lub opiekuna prawnego do Dyrektora szkoły stosownego oświadczenia (druk tego oświadczenia ukaże się do pobrania ze strony internetowej KOWR).

W związku z powyższym prosimy o informację zwrotną, czy Państwo będą chcieli skorzystać z tej możliwości.

Informację taką prosimy przekazać drogą telefoniczną do sekretariatu szkoły: 58 676 01 08 do dnia 12 stycznia 2021 r.

Udostępnij

Udostępnij na Facebook