Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Olimpiada plakat

W II edycji konkursu w celu zgłoszenia się do Olimpiady uczniowie samodzielnie zakładają konta zgodnie z instrukcją poniżej:

Prosimy o zgłaszanie się uczniów za pomocą platformy edukacyjnej umieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://olimpiada.swws.edu.pl/. W tym celu należy:

 1. Wejść na wyżej wymienioną stronę internetową
 2. Kliknąć przycisk „Nowe konto”
 3. Kliknąć przycisk „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”
 4. Wypełnić formularz. Pola z czerwonym wykrzyknikiem są wymagane.
 5. W polu „Miasto” należy wpisać miejscowość, w której szkoła ma siedzibę
 6. W polu „Instytucja/ Nazwa jednostki/ Miejsce zatrudnienia” należy wpisać pełną nazwę szkoły
 7. Po wypełnieniu formularza, kliknąć przycisk „Utwórz moje nowe konto”
 8. Aby dokończyć rejestrację należy postępować zgodnie z instrukcją wysłaną na podany w formularzu adres e-mail.
 9. Po otrzymaniu komunikatu „Twoja rejestracja została potwierdzona” należy kliknąć przycisk „Kontynuuj”, a następnie z menu po lewej stronie wybrać przycisk „Strona główna”
 10. Pod kursem „Olimpiada 2021/2022” należy kliknąć przycisk „Wejdź”
 11. W kategorii „Zapisy dla uczestników” należy wpisać klucz dostępu: kwbN7aVz, który da uczestnikom dostęp do testu funkcjonalności Olimpiady, a następnie etapów właściwych.

Test próbny I etapu Olimpiady odbędzie się 28 października. Prosimy o rozwiązanie testu próbnego od godziny 10:00 do godziny 10:30. Każdy z uczniów będzie miał tylko jedno podejście i limit czasu 16 minut na rozwiązanie testu.

Test właściwy, tj. I etap olimpiady odbędzie się 29 października. Rozwiązanie testu będzie możliwe między godziną 10:00, a godziną 11:00. Każdy z uczniów będzie miał tylko jedno podejście i limit czasu 40 minut na rozwiązanie testu.

Udostępnij

Udostępnij na Facebook