Obchody 80 rocznicy walki Partyzantów TOW „Gryf Pomorski” z Koleczkowa i Bojana nad Sleżą oraz 60-lecie nadania szkole w Koleczkowo imienia Partyzantów Kaszubskich

Dziękujmy darczyńcom, przyjaciołom szkoły i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że w tak pięknym miejscu i okolicznościach mogliśmy obchodzić naszą uroczystość.
Dziękujemy Panu Ryszardowi Kalkowskiemu Wójtowi gminy Szemud i jego współpracownikom, Proboszczowi Parafii pw. Św. Szymona z Lipnicy w Koleczkowie, Sołtysowi Koleczkowa Panu Leszkowi Liebonowi, Radnemu Koleczkowa Panu Sławomirowi Skibie, Paniom z Koła Gospodyń w Koleczkowie, Radzie Rodziców Szkoły, autorom hymnu szkolnego: słowa Pani Ida Czaja, muzyka Pan Jerzy Stachurski. Dziękujemy wszystkim Współpracownikom, Nauczycielom i Uczniom za trud i włożoną pracę.

Zapraszamy do galerii:

 

Udostępnij

Udostępnij na Facebook