Komunikat przed siódmą edycją Wojewódzkiego Konkursu Muzyczno-Plastycznego Polska – moje miejsce, mój kraj

Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku organizuje w r. szk. 2021/2022 siódmą edycję Wojewódzkiego Konkursu Muzyczno-Plastycznego Polska – moje miejsce, mój kraj, który nosi podtytuł „Moje spotkanie z NSZZ Solidarność”.

Jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli finał konkursu będzie miał miejsce 10, 11 maja br. Załączamy Regulamin konkursu oraz karty zgłoszenia, zarówno w części muzycznej jak i plastycznej.

Edycja plastyczna: karty zgłoszenia oraz prace plastyczne wykonane dowolną techniką w formacie nie mniejszym niż A3 należy dostarczyć do Sekcji w terminie do 15 marca br. (szczegóły w Regulaminie).

Edycja muzyczna: karty zgłoszenia należy przesłać do Sekcji również w terminie do 15 marca br. (szczegóły w Regulaminie).

Przypominamy, że celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej twórczości patriotycznej, w tym z okresu strajków, stanu wojennego i czasu poprzedzającego narodziny demokratycznej Polski, uczczenie 40-lecia NSZZ „Solidarność” oraz pogłębianie wiedzy na temat NSZZ „Solidarność”.

Koordynatorem konkursu jest Anna Kocik – zastępca przewodniczącego Sekcji.

Ew. uwagi, zapytania prosimy kierować na mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl  lub tel. 58/308-44-22.

W załączeniu:

Regulamin konkursu muz_plast 2021_2022,

Udostępnij

Udostępnij na Facebook