Sprawozdanie finansowe

Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu, Informacja dodatkowa za rok 2021 szkoły zamieszczona jest na stronie BIP Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz na stronie BIP Gminy Szemud

Sprawozdanie finansowe

 

Udostępnij

Udostępnij na Facebook