Elektroniczna skrzynka podawcza to narzędzie pozwalające na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia. W celu dostarczenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie dokumentu w formie elektronicznej należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl. Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie. Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP):/ZSPKoleczkowo/SkrytkaESP Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP: – ścieżka dostępu: Strona główna > Najnowsze usługi > Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Instrukcja wysyłania pism ogólnych dostępna jest na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne