Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Szanowni Państwo,

lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Koleczkowie oraz Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Kaszubskich                   w Koleczkowie znajduje się na drzwiach wejściowych do szkoły i do przedszkola.                                                                                                                                

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia należy złożyć w dniach od 11 kwietnia do 21 kwietnia do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły:

Oświadczenie rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola

Oświadczenie rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej

Udostępnij

Udostępnij na Facebook