KONKURS NA WYJĄTKOWĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

KONKURS DLA PODOPIECZNYCH CENTRUM SENIORA BARBARA W SZEMUDZIE
Chcielibyśmy tym osobom podarować chwilę szczęścia i świątecznych wzruszeń…

Warunki uczestnictwa w konkursie
– Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez dziecko we współpracy z
rodzicami kartki świątecznej
– Praca może być wykonana dowolną techniką (płaską)
– Format A5 (pocztówkowy)
– Na odwrocie kartki, proszę zamieścić życzenia świąteczne, oraz podpis (imię dziecka)
– Kartka konkursowa powinna być zapakowana w kopertę
– Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż jedną pracę konkursową
– Do kartki proszę dołączyć informację ( nie przyklejać): imię i nazwisko autora pracy
oraz nazwę grupy przedszkolnej
– Termin rozpoczęcia konkursu 22.11.2021r.
– Termin zakończenia konkursu 08.12.2021r.
– Komisja konkursowa dokona oceny prac w dwóch grupach wiekowych:
3-4 latki oraz 5-6 latki. Możliwe są wyróżnienia.
– Prace proszę dostarczać do wychowawców grup.
– Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu i zgodę na publikację zdjęć na
stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Koleczkowie.

Organizatorzy: Beata Lejkowska, Marlena Kot

Regulamin:

https://zspkoleczkowo.pl/wp-content/uploads/2021/11/kartka-bozomnarodzeniowa-przedszkole.docx

Udostępnij

Udostępnij na Facebook