Życzenia z okazji Dnia Dziecka!

Życzymy Wszystkim Dzieciom, tym małym i tym dużym, żeby nigdy nie zatraciły dziecka w sobie!

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu i organizacji dzisiejszego dnia: Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Kaszubskich, Radzie Rodziców Przedszkola Samorządowego w Koleczkowie, Sołectwu Koleczkowo, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanie oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszego święta!

Udostępnij

Udostępnij na Facebook