Bezpieczne ferie zimowe 2022 r. – o czym warto pamiętać?

W poniedziałek, 14 lutego 2022 r. zimowy odpoczynek rozpocznie się dla dzieci i młodzieży z województwa pomorskiego. Niezależnie od tego, w jakiej formie uczniowie będą spędzali ferie, ważne jest, aby zapewnić uczestnikom właściwą opiekę, oraz bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Wysokie standardy bezpieczeństwa powinny być priorytetem podczas organizacji wszelkich form wypoczynku.

Baza wypoczynku 

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi publiczną bazę danych o wypoczynku. Dzięki niej rodzice i opiekunowie mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku. Baza daje gwarancję, że wypoczynek został zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

Na stronie internetowej www.wypoczynek.mein.gov.pl na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku.

Każdy organizator wypoczynku może samodzielnie wydrukować swoje potwierdzenie o zgłoszonym wypoczynku w celu okazania lub udostępnienia rodzicowi.

Szczegóły na stronie: https://www.kuratorium.gda.pl/bezpieczne-ferie-zimowe-2022-r-o-czym-warto-pamietac/

Udostępnij

Udostępnij na Facebook