Apel z okazji Dnia Niepodległości

W dniu 10 listopada w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały pieśni patriotyczne. Działania miały na celu kształtowanie u dzieci miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz zapoznanie
z symbolami narodowymi.

Udostępnij

Udostępnij na Facebook