PRZEDSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

KONKURS RECYTATORSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Zapraszamy do udziału dzieci 3-4-5-6-letnie

1. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci poezją, rozwijanie zdolności recytatorskich, motywowanie do występów publicznych.
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-4-5-6- letnich z podziałem na 2 kategorie wiekowe: 3-4-latki i 5-6-latki. Należy zgłosić dziecko do wychowawcy, podać tytuł i autora wiersza do dnia 21 kwietnia 2022r.
3. Kryteria oceny: pamięciowe opanowanie wiersza, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny (gest, ruch, strój, rekwizyty).
4. Przewidziane są nagrody za I,II,III miejsce oraz wyróżnienia. Każdy uczestnik otrzyma dyplom.
5. Konkurs został przeniesiony na 9 maja.

Udostępnij

Udostępnij na Facebook