MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA W PSZCZÓŁKACH

Dzień rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka jest co roku obchodzony 20 listopada  jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Ten dzień to idealna okazja, aby przypomnieć wszystkim czym są prawa dziecka i że obowiązkiem nas wszystkich  jest ich respektowanie.  Kolorem niebieskim wyraziliśmy dziś w przedszkolu naszą solidarność z wszystkim dziećmi na całym świecie, również z tymi,  których prawa są łamane. Każdemu dziecku, niezależnie od jego pochodzenia, miejsca zamieszkania, koloru skóry czy wyznania, przynależą takie sam prawa – prawa człowieka.

Udostępnij

Udostępnij na Facebook