Lista kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Koleczkowie

WAŻNE!!!

Rodzice zakwalifikowanych kandydatów zobowiązani są złożyć w terminie od 12 do 23 kwietnia 2021 roku potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – poniższy druk należy pobrać ze strony internetowej placówki. Skan/zdjęcie wypełnionego oświadczenia należy przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@zspkoleczkowo.pl

Potwierdzenie woli

Udostępnij

Udostępnij na Facebook