KONKURS PRZEDSZKOLNY

Regulamin konkursu fotograficznego

Cele konkursu :

– propagowanie zdrowego i ekologicznego jedzenia,

– kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,

– kształtowanie i pobudzanie inwencji twórczej dzieci podczas komponowania

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koleczkowie
 2. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat
 3. Przedmiotem konkursu jest stworzenie kanapek przez dzieci . Uczestnicy konkursu biorący udział wykonują posiłek używając zdrowych składników (m.in. warzyw, owoców, pieczywa, serów, wędlin, ryb).

Liczy się kreatywność, odpowiednie dobranie zdrowych produktów spożywczych,

kompozycja i wykonanie zdjęcia. Wykonanie posiłku może się odbyć z pomocą

rodzica lub pod jego opieką. Każda praca musi mieć pod zdjęciem spis użytych

składników kanapki, natomiast śniadanie skład i przepis.

 1. Każda praca powinna być sfotografowana i opatrzona metryczką (imię, nazwisko, grupa).
 2. Warunki techniczne zdjęcia:
 3. a) Zdjęcie musi być w formacie JPG
 4. b) Ciężar pliku nie może przekraczać 1MB
 5. Prace należy wysłać na adres: karolinag88@interia.pl
 6. Termin składania prac upływa 18.06. 2021r.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 06.2021r.
 8. Ogłoszenie wyników odbędzie się w formie elektronicznej na stronie Szkoły

10.Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i przyznaniem prawa

do wykorzystywania prac w celu popularyzacji konkursu.

11.Przy ocenie prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

 • wartości odżywcze składników kanapki
 • nowatorstwo pomysłu na kanapkę lub śniadanie
 • wygląd i kreatywność
 • sposób wykonania.

                                                                                               Zapraszamy do udziału w konkursie

                                                                                                          Wychowawcy grup

Udostępnij

Udostępnij na Facebook