KONKURS PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI

 

 1. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
 • 15 grudnia 2021 roku,  Przedszkole Samorządowe w Koleczkowie
 1. UCZESTNICY:

Konkurs zostanie przeprowadzony dla dzieci w wieku 3-6 lat

 1. CELE
 •  Pogłębienie wiedzy o tradycjach świątecznych
 •  Konfrontacja umiejętności wokalnych i estradowych dzieci
 •  Zainteresowanie uczniów muzyką
 •  Promocja kreatywnego spędzania czasu wolnego,
 •  Doskonalenie umiejętności muzycznych,
 •  Integracja dzieci
 1. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

Zasady:

 • W konkursie mogą brać udział soliści lub grupy do 4 osób
 •  Liczba uczestników nie jest ograniczona.  O udziale w konkursie decyduje zgłoszenie uczestnictwa dziecka w terminie do 10.12.2021 r.  Zgłoszenia przyjmują wychowawcy grup. Musi ono zawierać: imię i nazwisko, tytuł utworu, podkład muzyczny (lub link), tekst utworu.
 •  Podczas konkursu mile widziane oryginalne stroje lub dodatki świąteczne oraz choreografie

Warunki:

 • wykonawcy przygotowują jeden utwór o tematyce świątecznej
 •  uczestnicy przygotowują piosenki z pełnym podkładem muzycznym lub a capella
 1. KRYTERIA OCENY I NAGRÓD
 •  Organizator Przedszkolnego Konkursu  Piosenki Świątecznej powołuje Jury, które oceniać będzie walory wokalne, interpretację utworu, dobór repertuaru i możliwości wykonawcy, poziom trudności wykonywanego utworu, umiejętności warsztatowe (strój, kreatywność, itp.), ogólne wrażenia artystyczne.
 • O przyznaniu nagród decyduje Jury. Rozdanie nagród nastąpi 20.12.2021 r.
 1. DODATKOWE INFORMACJE i UWAGI KOŃCOWE
 • Wykonawcom zapewniamy sprzęt nagłaśniający, możliwość korzystania z odtwarzacza CD, laptopa.
 • Decyzje jury są ostateczne,
 • Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

Organizatorzy  zapraszają do wspólnej ZABAWY!!!

 

ORGANIZATORZY:

Anna Gzella

Marlena Kot

Ewa Markowska

 

Udostępnij

Udostępnij na Facebook