KONKURS OFERT NA PROWADZENIE STOŁÓWKI

Zapraszamy do składania ofert kandydatów chętnych na prowadzenie stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koleczkowie z możliwością przygotowania posiłków na miejscu w celu dalszej odsprzedaży poza terenem Zespołu wraz z dzierżawą pomieszczeń i wyposażenia:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik Nr 4 – Opis doświadczenia

Udostępnij

Udostępnij na Facebook